تاثیر الگوهای مشاوره ای در کاهش میزان آسیب های جتماعی و روانی دانش آموزان مقطع راهنمایی استان همدان

تاثیر الگوهای مشاوره ای در کاهش میزان آسیب های جتماعی و روانی دانش آموزان مقطع راهنمایی استان همدانReviewed by پرشین مقاله on Aug 7Rating: ۴.۰تاثیر الگوهای مشاوره ای در کاهش میزان آسیب های جتماعی و روانی دانش آموزان مقطع راهنمایی استان همدانتاثیر الگوهای مشاوره ای در کاهش میزان آسیب های جتماعی و روانی دانش آموزان مقطع راهنمایی استان همدان مشتمل به۲۷ صفحه می باشد. برای خرید مقاله تاثیر الگوهای مشاوره ای در کاهش میزان آسیب های جتماعی و روانی دانش آموزان مقطع راهنمایی استان همدان اقدام نمایید.
سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

قرن بیستم ، قرن شگفتی هاست . اختراعات ، اکتشافات بی شمار و پیشرفت علم و صنعت برای افراد چند قرن پیش قابل تصور نبوده است . در آغاز قرن مذکور ، پیشرفت حیرت انگیز علم و صنعت که همزمان با پژوهشهای متعدد در رشته های مختلف علوم رفتاری برای پی بردن به علل اعمال نادرست و ناپسند بوده است زندگی توأم با آرامش و امنیت را به جامعه بشری نوید می داد .

مطلب  تاثیر الگوهای مشاوره ای در کاهش میزان آسیب های جتماعی و روانی دانش آموزان مقطع راهنمایی استان همدان مشتمل۲۷صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

۱-عنوان پژوهش : ۱

۲-مقدمه : ۱

۳-تعریف و بیان مسئله : ۴

ضرورت اجرای طرح یا اهمیت موضوع : ۵

۵-مبانی نظری طرح و پژوهشهای مرتبط با موضوع (پیشینه پژوهش). ۷

پیشنیه های خارجی : ۱۰

۶-اهداف اجرای طرح.. ۱۲

۷-فرضیه ها یا سوالات ویژه تحقیق : ۱۳

۸-متدولوژی (روش شناسی). ۱۴

۹-تعریف مفهومی : ۱۶

منابع فارسی : ۲۰

بخش سوم : اطلاعات مربوط به زمان اجرای طرح : ۲۳

فصل چهارم : هزینه ها و بودجه های مورد نیاز پروژه : ۲۴

خلاصه ای کوتاه از مقاله تاثیر الگوهای مشاوره ای در کاهش میزان آسیب های جتماعی و روانی دانش آموزان مقطع راهنمایی استان همدان را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه :

قرن بیستم ، قرن شگفتی هاست . اختراعات ، اکتشافات بی شمار و پیشرفت علم و صنعت برای افراد چند قرن پیش قابل تصور نبوده است . در آغاز قرن مذکور ، پیشرفت حیرت انگیز علم و صنعت که همزمان با پژوهشهای متعدد در رشته های مختلف علوم رفتاری برای پی بردن به علل اعمال نادرست و ناپسند بوده است زندگی توأم با آرامش و امنیت را به جامعه بشری نوید می داد .

تعریف و بیان مسئله :

یکی از عوامل مهم پیشرفت هر جامعه رشد و پویائی علم و فرهنگ می باشد و این زمانی بدست خواهد آمد که جامعه به نسل جوان بیشتر اهمیت داده و در صدد رفع مشکلات این قشر برآید و راه را برای آنان هموار کرده تا بتوانند از استعدادهای نهفته در خود استفاده بهینه نمایند

ضرورت اجرای طرح یا اهمیت موضوع :

آسیب شناسی روانی ، رفتار ، احساسات و هیجانهای افراد را از نظر بخورد با محیط مورد بحث قرار می دهد . همچنین چگونگی احساس متفاوت بودن افراد از نظر جامعه و برخورد با آنان را بررسی می نماید . آسیب شناسی روانی علمی است که در آن کوشش می شود ، با به کار گرفتن اصول اساسی روانشناسی رفتار نابهنجار شناخته شده ، علل آن موردبررسی قرار گیرد .

مبانی نظری طرح و پژوهشهای مرتبط با موضوع (پیشینه پژوهش)

الف) در تحقیقی که در سال ۱۳۷۶ توسط خانم مریم آشوری به راهنمایی آقای دکتر حسن احدی تحت عنوان «بررسی عوامل روانی – اجتماعی موثر بر اختلالات رفتاری نوجوانان ۱۳ الی ۱۶ ساله مقطع راهنمائی » انجام شده ، نشان داده است ، که والدین دانش آموزان دارای اختلال رفتاری ، در مقایسه با دانش آموزان عادی دارای سازگاری کمتری می باشند .

پیشنیه های خارجی :

درباره اختلالات رفتاری کودکان در خارج از کشور تحقیقات زیادی صورت گرفته است ، گرچه همه نتایج تحقیقات را نمی توان در ایران کافی دانست ولی به لحاظ تشابه با موضوع در اینجا بعضی از تحقیقات انجام شده ذکر می‌شود:

فرضیه ها یا سوالات ویژه تحقیق :

۱-میزان تحصیلات والدین با آسیب های روانی و اجتماعی فرزندانشان همبستگی وجود دارد .

۲-میزان درآمد خانواده با آسیب های روانی و اجتماعی همبستگی وجود دارد.

۳-بین سطح نمره دانش آموزان با آسیب های روانی و اجتماعی رابطه وجود دارد .

منابع فارسی :

۱-کریمی ، یوسف ، (۱۳۷۷) ، روانشناسی اجتماعی (نظریه ها ، مفاهیم و کاربردها ) .

۲-آزاد ، حسین ، (۱۳۷۲) ، آسیب‌شناسی روانی .

۳-نصفت ، مرتضی ، (۱۳۷۱) ، اصول و روشهای آمار .

۴-حسینی (بیرجندی) ، سیدمهدی ، (۱۳۶۹) ، اصول و روشهای راهنمایی و مشاوره .

۵-شفیع آبادی ، عبدالله ،‌(۱۳۷۸) ، مقدمات راهنمایی و مشاوره (مفاهیم و کاربردها ) .

 

 

 

سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

ارسال یک پاسخ