بهبود مشکلات اخلاقی دانش آموزان با استفاده از روش های تربیتی

بهبود مشکلات اخلاقی دانش آموزان با استفاده از روش های تربیتیReviewed by Admin on Feb 29Rating:
سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

زمانی که پایه اول را تدریس می کردم متوجه یک نارسایی اخلاقی مشترک در بین دانش آموزانم شدم که به شدت مرا آزار می داد و نظم کلاس را مختل می کرد. کلاس ۳۸ نفری من واقع در آموزشگاه پسرانه حافظ از مناطق محروم از نظر فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی شهر قدس می باشد و دانش آموزان از تربیتی و اخلاقی دچار مشکلاتی بودند از جمله ناسزاگویی های پیاپی و درگیری های لفظی و فیزیکی با یکدیگر به طوری که باعث بروز رفتارهای نابه هنجار در کلاس و خارج از کلاس در حیاط آموزشگاه و بیرون از مدرسه معمولاً بعد از تعطیلی مدرسه شده بود و به نوعی تنش زیادی را ایجاد کرده بود. به همین جهت تصمیم گرفتم در صورت امکان راه حلی برای رفع مشکل بیابم.

این تحقیق دانشجویی مشتمل بر ۷ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
توصیف وضعیت موجود: ۲
گردآوری اطلاعات (شواهد ۱) ۲
تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ۳
نکاتی چند درباره مشخصات کودک در دوره دبستان: ۳
تربیت کودک: ۴
راه های پیشنهادی: ۴
چگونگی اجرای راه های جدید: ۵
گردآوری اطلاعات (شواهد۲) ۵
نتایج حاصل شده: ۶
نتیجه گیری: ۶
ارائه پیشنهادات: ۶
منابع: ۷

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله بهبود مشکلات اخلاقی دانش آموزان با استفاده از روش های تربیتی را در زیر می توانید ببینید.

[highlight txtcolor=”#eded00″]توصیف وضعیت موجود:[/highlight]
زمانی که پایه اول را تدریس می کردم متوجه یک نارسایی اخلاقی مشترک در بین دانش آموزانم شدم که به شدت مرا آزار می داد و نظم کلاس را مختل می کرد.

[highlight txtcolor=”#eded00″]گردآوری اطلاعات [/highlight]
زمانی که مسأله ناسزاگویی و درگیری دانش آموزانم با یکدیگر را با جمعی از همکارانم و دوستان نزدیکم در میان گذاشتم هر کدام از همکاران به نوعی به وجود همین مسأله در کلاس خودشان اما بسیار کمرنگ تر اشاره کردند. بعد از بحث و گفت وگو پیرامون همین مشکل همکاران نظرات خود را ارائه نمودند.

[highlight txtcolor=”#eded00″]تجزیه و تحلیل و تفسیر داده[/highlight]
-بعد از مطالعه نظر خواهی از اطرافیان علل ناسزاگویی و درگیری های بچه ها را لیست کرده و متوجه شدم که بخش عظیمی از این رفتارها و گفتارهای نا پسند دانش آموزان به محیط خانه و محل زندگی آنان باز می گردد.

[highlight txtcolor=”#eded00″]نکاتی چند درباره مشخصات کودک در دوره دبستان:[/highlight]
دانش آموزان در حدود هفت سالگی قوه تمیز و تشخیص در وی پدید می آید و این خود تحولی مهم در زندگی اوست زیرا که به جهانی فراتر از حدّ حس یعنی دنیای عقل و خرد قدم می نهد.

[highlight txtcolor=”#eded00″]تربیت کودک:[/highlight]
در شش سالگی، کودک افکار و اطلاعات خود را شکل و تصویر می دهد تا به دیگران بدان وسیله مکنونات درونی خود را بفهماند و همین وقت آغاز تربیت اوست. این جاست که تصویرها به خوبی می توانند با زبان خود کودک را به بسیاری از حقایق و آداب و وظایف آشنا کنند و عواطف او را جلب نمایند و عقل او را آموزگار مناسب باشند.

[highlight txtcolor=”#eded00″]چگونگی اجرای راه های جدید:[/highlight]
به منظور راه حل های به دست آمده و رفع مشکلات رفتاری این کودکان ابتدا جلسه ای با اولیاء گذاشته و راهکارهای خود را برای آنان شرح دادم و از آنان برای رسیدن به هدف مورد نظر که خواسته خود اولیاء هم بود کمک و همکاری خواستم.

[highlight txtcolor=”#eded00″]نتیجه گیری:[/highlight]
به طور یقین نخستین و مهم ترین محیطی که شخصیت و شکل گیری رفتار فرزندان را پایه ریز می کند خانواده است و ارکان اصلی خانواده والدین هستند، همسویی و هم عقیده بودن آنان در انتخاب الگوی تربیتی و پرورشی فرزندان، تعارض در انتخاب رفتار فرزندان را به حداقل می رساند و بعد از خانواده مدرسه به عنوان جامعه ای بزرگ تر از خانواده و آموزگار پایه اول برای کودک به منزله خدای کودک است و نحوه برخورد او با دانش آموزان در مسائل تربیتی و اخلاقی مسیر زندگی دانش آموز را تغییر داده و به نوعی سرنوشت او را رقم می زند. در نتیجه همسویی و هماهنگی معلم و اولیای دانش آموزان تأثیر عمیقی بر زندگی کودکان ما دارد.

[highlight txtcolor=”#eded00″]ارائه پیشنهادات:[/highlight]
۱-در نظر گرفتن امتیاز خاص ویژه اولیاء که با مدرسه همکاری می کنند.
۲-فراهم کردن شرایطی برای اولیاء جهت شرکت گسترده در کلاس های مشاوره.
۳-در نظر گرفتن تشویق های جالب توجه برای دانش آموزان.

[highlight txtcolor=”#eded00″]منابع:[/highlight]
۱- ایرانی، یوسف و بختیاری، ابوالفضل ۱۳۸۲ ، روش تحقیق عملی اقدام پژوهشی ،انتشارات لوح زرین، تهران
۲- بازرگان،عباس۱۳۸۲ ، روش اقدام پژوهی ،از : ساکی ، رضا ، اقدام پژوهی : راهبردی برای بهبود آموزش و تدریس ، انتشارات پژوهشکده تعلیم و تربیت وزارت آموزش و پرورش ، تهران
۳- رضایی، منیره ۱۳۸۲، چیستی و چرایی اقدام پژوهی، از : ساکی، رضا ، اقدام پژوهی : راهبردی برای بهبود آموزش و تدریس ،انتشارات پژوهشکده تعلیم و تربیت وزارت آموزش و پرورش ، تهران
۴- ساکی ، رضا ۱۳۸۲، پژوهش و حرفه معلمی، از : ساکی، رضا، اقدام پژوهی : راهبردی برای بهبود آموزش و تدریس ،انتشارات پژوهشکده تعلیم و تربیت وزارت آموزش و پرورش ، تهران

.

برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

ارسال یک پاسخ