بررسی نقش بیمه عمر و پس انداز در چرخه اقتصادی

بررسی نقش بیمه عمر و پس انداز در چرخه اقتصادیReviewed by پرشین مقاله on Oct 12Rating: ۳.۵بررسی نقش بیمه عمر و پس انداز در چرخه اقتصادیبررسی نقش بیمه عمر و پس انداز در چرخه اقتصادی مشتمل به ۳۳ صفحه می باشد. برای خرید مقاله بررسی نقش بیمه عمر و پس انداز در چرخه اقتصادی اقدام نمایید. بررسی نقش بیمه عمر و پس انداز در چرخه اقتصادی
سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

 

اصولاً انواع بیمه یک نوع تأمین را برای بیمه گذار ایجاد می کند . در بیمه‌های اشخاص بیمه گر با صدور بیمه نامه برای بیمه گذار آرامش و تأمین فراهم می سازد . در بیمه های عمر این تأمین علاوه بر جبران نیازهای اقتصادی ، از لحاظ اجتماعی هم حائز اهمیت می باشد در خرید این نوع بیمه نامه بیمه گذار ممکن است تأمین آتیه بازماندگانش را در نظر گرفته و اقدام به این کار نماید . و یا بخواهد آتیه خویش را تأمین کند .

این تحقیق دانشجویی بررسی نقش بیمه عمر و پس انداز در چرخه اقتصادی مشتمل بر۳۳ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

بررسی نقش بیمه عمر و پس انداز در چرخه اقتصادی

 

فهرست مطالب

پیشگفتار: ۱

مقدمه : ۵

بیان مسئله: ۷

اهمیت تحقیق : ۱۴

الزامات توسعه بیمه در ایران: ۱۸

اهداف تحقیق : ۲۰

فرضیات تحقیق: ۲۲

روشهای مطالعه و جمع آوری اطلاعات: ۲۳

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… ۲۵

روش تحقیق: ۲۵

قلمرو تحقیق: ۲۶

قلمرو مکانی پژوهش: ۲۶

متغیرهای عملیاتی: ۲۷

محدودیت های تحقیق: ۲۷

تعاریف عملیاتی: ۲۸

تعریف بیمه: ۲۹

منابع و مآخد: ۳۰

پیوست… ۳۱

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی نقش بیمه عمر و پس انداز در چرخه اقتصادی را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

اصولاً انواع بیمه یک نوع تأمین را برای بیمه گذار ایجاد می کند . در بیمه‌های اشخاص بیمه گر با صدور بیمه نامه برای بیمه گذار آرامش و تأمین فراهم می سازد . در بیمه های عمر این تأمین علاوه بر جبران نیازهای اقتصادی ، از لحاظ اجتماعی هم حائز اهمیت می باشد در خرید این نوع بیمه نامه بیمه گذار ممکن است تأمین آتیه بازماندگانش را در نظر گرفته و اقدام به این کار نماید . و یا بخواهد آتیه خویش را تأمین کند .

بیان مسئله:

در مورد بیمه‌های عمر می بایست ابتدا نیاز اقتصادی اشخاص برای آنها ترسیم شود. در دوره های متفاوت زندگی هر انسانی، نیازهای اقتصادی مطابق با زمان خود را دارد. اگراین نیازهای اقتصادی به وضوح برای او روش گردد فروش بیمه‌های عمر آسان‌تر خواهد بود. یک عضو جامعه تا زمانی که نداند نیازش چیست و بیمه های عمر درآینده او و خانواده‌اش چه کاربردی دارند، انگیزه کافی برای خرید آن را ندارد.

اهمیت تحقیق :

درباره صنعت بیمه زیاد صحبت شده است اما نگاهی به آن، بیشتر از نظر اقتصادی، شاید خالی از لطف نباشد. اقتصاد یکی از شاخه‌های علوم اجتماعی می باشد. و فعالیتهای اقتصادی هم چنین به نفع جامعه خواهد بود، بیمه نیز در کشورهای مختلف به چنین جایگاهی رسیده است که می تواند با ایجاد اطمینان در مجموعه عوامل اقتصادی، نقش کلیدی در توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور‌ها ایفا کند.

الزامات توسعه بیمه در ایران:

نخست، رابطه بین توسعه بیمه و رشد اقتصادی: مطالعات اقتصادی سنجی نشان می دهند که توسعه بیمه در پیوند توسعه فعالیتهای اقتصادی است. پس ابتدا اقتصاد باید پیشرفت کند تا بیمه نیز بتواند پیشرفت داشته باشد.

اهداف تحقیق :

در حالی که در اقتصاد های درحال توسعه و پیشرفته نقش بیمه تعیین کننده است و بدون بکار گیری آن ، تحولات شگرف بشری تحقق نمی یابد ، در کشورمان ، بیمه هنوز ازجمله انتظار های ملی تحقق نیافته است .

منابع و مآخد:

بررسی نقش بیمه عمر و پس انداز در چرخه اقتصادی

۱-اوبر، ژاک لوک، بیمه عمر و سایر بیمه ‌های اشخاص. ترجمه جانعلی محمود صالحی، بیمه مرکزی ایران. چاپ اول ۱۳۷۲.

۲-تاجدار، سیدرسول « بررسی علل عدم رشد بیمه عمر در ایران» دانشکده مدیریت دانشگاه تهران پایان نامه سال ۱۳۷۵.

۳-جوهریان، محمدولی، بیمه عمر انتشارات بیمه ایران. چاپ اول تهران ۱۳۷۳.

۴-کریمی، آیت، کلیات بیمه.

۵-کریمیان، محمد تقی، «بررسی علل عدم رشد بیمه‌های اشخاص درایران» کتابخانه بیمه مرکزی پایان نامه ۱۳۷۱.

.

 

سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

ارسال یک پاسخ