بررسی نظام پاسخگوئی مبتنی بر عملکرد در بیمارستان حضرت رسول۱۳۸۲

بررسی نظام پاسخگوئی مبتنی بر عملکرد در بیمارستان حضرت رسول۱۳۸۲Reviewed by پرشین مقاله on Aug 22Rating: ۴.۰بررسی نظام پاسخگوئی مبتنی بر عملکرد در بیمارستان حضرت رسول۱۳۸۲بررسی نظام پاسخگوئی مبتنی بر عملکرد در بیمارستان حضرت رسول۱۳۸۲ مشتمل به ۲۷ صفحه می باشد. برای خرید مقاله بررسی نظام پاسخگوئی مبتنی بر عملکرد در بیمارستان حضرت رسول۱۳۸۲ اقدام نمایید.
سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

روزبروز دولتهای جهان جهت فراهم کردن خدمات بهداشت-درمان بطور مؤثر، کارا و کافی با فشارهای زیادی روبرو می شوند. تحولات و کوشش­های توانمندسازی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه روشهای مشابهی را برای رسیدن به نظامهای بهداشت-درمان با عملکرد بهتر می­پذیرند.

مطلب بررسی نظام پاسخگوئی مبتنی بر عملکرد در بیمارستان حضرت رسول۱۳۸۲ مشتمل ۲۷ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست

چکیده ۲

Abstract 3

مقدمه. ۵

روش پژوهش: ۱۱

یافتهها ۱۱

بحث و نتیجهگیری.. ۱۷

نقاط قوت: ۱۸

نقاط ضعف: ۱۸

چارچوب پیشنهادی برای پاسخگوئی مبتنی بر عملکرد ۱۹

منابع: ۲۶

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی نظام پاسخگوئی مبتنی بر عملکرد در بیمارستان حضرت رسول۱۳۸۲ را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

روزبروز دولتهای جهان جهت فراهم کردن خدمات بهداشت-درمان بطور مؤثر، کارا و کافی با فشارهای زیادی روبرو می شوند.

روش پژوهش:

این پژوهش به صورت مقطعی انجام گردید. برای جمع­آوری داده­ها در این پژوهش، ابتدا جستجوی موضوعی در کتب و مقالات کتابخانه­ای و اینترنتی صورت پذیرفت.

چارچوب پیشنهادی برای پاسخگوئی مبتنی بر عملکرد

چارچوب پاسخگوئی پیشنهادی شامل ۶ فاز است. شکل (۱) نشان می­دهد که عملکرد این چارچوب چگونه می­باشد.

ایجاد ظرفیت برای عملکرد

همانطور که بر اساس تفسیر نتایج پژوهش دریافتیم، از توانمندیهای کارکنان بجا و بصورت کارا استفاده نمی­گردد.

منابع:

Adams, Jacob E. and Michae, Kirst, W. New Demands and Concepts for Educational Accountability: Striving for Results in An Era of Accountability. 2001.

Alcazar, Lorena and Raْl Andrade. Induced Demand and Absenteeism In Peruvian Hospitals. In R. Di Tella and W. D. Savedoff, eds. Diagnosis Corruption: Fraud in Latin America’s Public Hospitals. Washington, DC: Inter-American Development Bank, pp. 123-163. 2001.

سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

ارسال یک پاسخ