بررسی عملکرد عملیات بانکداری بدون‌ربا

بررسی عملکرد عملیات بانکداری بدون‌رباReviewed by Admin on Aug 25Rating:
سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

در قانون عملیات بانکی بدون‌ربا که از ابتدای سال ۱۳۶۳ در کشور به مورد اجرا گذاشته شد، جایگاه بانک به عنوان مؤسسه‌ای پولی یا مالی تعریف نشده است، اما با مطالعه اهداف و وظایفی که برای آن شمرده شده، پی می‌بریم که قانونگذار، بانک را مؤسسه‌ای جامع می‌پندارد که همه فعالیت‌های مربوط به مؤسسات پولی و مالی را انجام می‌دهد. در حال حاضر انواع سپرده‌ها در نظام بانکداری ایران به سه دسته تقسیم می‌شوند؛ سپرده قرض‌الحسنه جاری، سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار.

این مطلب بررسی عملکرد عملیات بانکداری بدون‌ربا مشتمل بر۲۲صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

۱- مقدمه. ۲

۲- ادبیات موضوع.. ۷

۳- روش تحقیق… ۸

۴- نتیجه‌گیری و پیشنهادات… ۱۲

منابع و ماخذ.. ۱۹

آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و گزارشات… ۲۲

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی عملکرد عملیات بانکداری بدون‌ربا  را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

در قانون عملیات بانکی بدون‌ربا که از ابتدای سال ۱۳۶۳ در کشور به مورد اجرا گذاشته شد، جایگاه بانک به عنوان مؤسسه‌ای پولی یا مالی تعریف نشده است، اما با مطالعه اهداف و وظایفی که برای آن شمرده شده، پی می‌بریم که قانونگذار، بانک را مؤسسه‌ای جامع می‌پندارد که همه فعالیت‌های مربوط به مؤسسات پولی و مالی را انجام می‌دهد. در حال حاضر انواع سپرده‌ها در نظام بانکداری ایران به سه دسته تقسیم می‌شوند؛ سپرده قرض‌الحسنه جاری، سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار.

ادبیات موضوع

سیستم هزینه‌یابی در سازمان‌ها شامل اصول و مقررات قطعی و ثابتی نیست،  بلکه با توجه به ویژگی‌های سازمان و با مطالعه دقیق دوایر آن و ارتباط آن‌ها با یکدیگر، سیستم هزینه‌یابی مناسب طراحی و اجرا می‌شود.  در بانک کشاورزی هزینه واحد‌های مختلف بانک تحت سه عنوان اصلی شامل هزینه‌های پرسنلی، هزینه‌های اداری و هزینه‌های سرمایه‌ای طبقه‌بندی می‌شوند.

روش تحقیق

برای دستیابی به اهداف تحقیق و جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها اقدامات زیر صورت گرفته است:

۱) انتخاب جامعه آماری

۲) انتخاب نمونه یا نمونه‌گیری

۳) شناسایی مراحل اجرایی عقد

۴) تهیه پرسشنامه

نتیجه‌گیری و پیشنهادات

از آنجا که هزینه‌یابی عقود به روش جذبی انجام شده است، لذا هزینه‌ها برحسب  اینکه در رابطه با عقود یا غیرعقود هستند تقسیم شده اند نه براساس ماهیت رفتار آنها.

شعب بانک از نظرساختار سازمانی شامل دوایرمختلف می‌باشد که تعداد و نوع دوایر در هر شعبه براساس درجه شعبه و حجم عملکرد آن متفاوت است و تعداد ۱۰ نوع دایره در شعب بانک کشاورزی استان مرکزی در سال ۱۳۷۹ وجود داشته که هرشعبه از ترکیب ۱ تا چند دایره تشکیل یافته است.

منابع و ماخذ

۱- اقتداری، علی محمد، سازمان و مدیریت: سیستم و رفتار سازمانی، انتشارات مولوی، تهران (۱۳۶۷).

۲- انصاری،‌بهرخ، مبانی بانکداری اسلامی از بُعد فقهی و حقوقی و بانکداری کاربردی در رابطه با نظام جدید بانکی، انتشارات بانک کشاورزی، تهران (۱۳۶۸).

۳- انصاری، بهرخ، هزینه‌یابی عقود و یافتن سازمان و  تشکیلات  بهینه  برای  شعب بانک کشاورزی، مؤسسه علوم بانکی، تهران (۱۳۷۲).

.

 

سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

ارسال یک پاسخ