بررسی علل مهاجرت نیروی کار از روستاها به شهرها در ایران

0
بررسی علل مهاجرت نیروی کار از روستاها به شهرها در ایرانReviewed by پرشین مقاله on Aug 10Rating: ۵.۰بررسی علل مهاجرت نیروی کار از روستاها به شهرها در ایرانبررسی علل مهاجرت نیروی کار از روستاها به شهرها در ایران مشتمل به۶۴صفحه می باشد. برای خرید مقاله بررسی علل مهاجرت نیروی کار از روستاها به شهرها در ایران اقدام نمایید.
سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

تحقیق حاضر سعی دارد که در ۲ بعد جداگانه برخی از علل مهاجرت نیروی کار در ایران را مورد بررسی قرار دهد. اگر بخواهیم عوامل اصلی مهاجرت را بطور کلی مورد تقسیم‌بندی قرار دهیم می‌توانیم دو دسته از عوامل را مؤثر بدانیم. گروه اول را عوامل فشار(Push  Factors) می‌نامند که شامل غیراقتصادی شدن فعالیتهای کشاورزی، توزیع ناعادلانه زمین، رشد جمعیت و ثابت ماندن بازده تولید در بخش کشاورزی است.

مطلب بررسی علل مهاجرت نیروی کار از روستاها به شهرها در ایران مشتمل ۶۴ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید. 

فهرست مطالب

مقدمه: ۲

فصل اول. ۵

سؤالات: ۶

بیان مسئله: ۷

هدف کلی: ۱۰

اهداف جزئی: ۱۰

فرضیات: ۱۲

جامعه آماری : ۱۳

نمونه و شیوه نمونه گیری : ۱۳

ابزار و روشهای جمع آوری اطلاعات : ۱۳

روش تحقیق : ۱۴

فصل دوم. ۱۵

تعاریف: ۱۶

تعریف منطقه: ۱۶

تعریف دوگانگی منطقه‌ای: ۱۹

معیارهای تعیین دوگانگی: ۲۰

پدیده دوگانگی در اقتصاد ایران: ۲۳

الف: مشخصات جغرافیایی- طبیعی کشور: ۲۳

ب: پدیده دوگانگی و رشد نامتوازن در اقتصاد ایران: ۲۵

ج: دوگانگی منطقه‌ای در اقتصاد ایران: ۳۲

اهم پیامدهای مهاجرت از شهرهای کوچک و روستاها به شهرها و مراکز صنعتی: ۳۳

شاخصهای توسعه صنعتی:(۱) ۳۵

شاخصهای توسعه کشاورزی: ۳۷

شاخصهای اشتغال: ۳۹

فصل سوم. ۴۲

جامعه آماری : ۴۳

نمونه و شیوه نمونه‌گیری: ۴۳

ابزار و روشهای جمع‌آوری اطلاعات: ۴۴

روش تحقیق زمینه‌یابی: ۴۴

فصل چهارم. ۵۸

نتایج تحقیق: ۵۹

پیشنهادات و ارائه طریقها: ۶۱

فهرست منابع : ۶۳

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی علل مهاجرت نیروی کار از روستاها به شهرها در ایران را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه:

تحقیق حاضر سعی دارد که در ۲ بعد جداگانه برخی از علل مهاجرت نیروی کار در ایران را مورد بررسی قرار دهد. اگر بخواهیم عوامل اصلی مهاجرت را بطور کلی مورد تقسیم‌بندی قرار دهیم می‌توانیم دو دسته از عوامل را مؤثر بدانیم. گروه اول را عوامل فشار(Push  Factors) می‌نامند که شامل غیراقتصادی شدن فعالیتهای کشاورزی، توزیع ناعادلانه زمین، رشد جمعیت و ثابت ماندن بازده تولید در بخش کشاورزی است.

سؤالات:

  • بین دوگانگی منطقه‌ای و مهاجرت نیروی کار چه ارتباطی وجود دارد؟
  • چند درصد بین سطح درآمد روستائی و شهری و مهاجرت نیروی روستائی ارتباط وجود دارد؟
  • عوامل جاذب شهری به چه میزان در مهاجرت نیروی کار روستائی مؤثر است؟
  • چرا عدم وجود امکانات رفاهی می‌تواند عاملی در جهت مهاجرت نیروی کار باشد؟

نمونه و شیوه نمونه گیری :

در این تحقیق فقط مردان مهاجر مورد نظر قرار گرفته اند چون به نوعی تعیین سیاستهای زندگی بر عهده آنهاست و خانواده آنها نیز به نوعی در این گونه موارد دنباله‌رو آنها می باشد . چون معمولآً در جامع روستایی تصمیم گیری های اصلی و راهبردی خانواده به عهده مردان می باشد که تصمیم گیری راجع به مهاجرت هم یکی از اصلی ترین تصمیمات زندگی یک خانواده می باشد .

تعریف منطقه:

از واژه منطقه تعاریف  برداشتهای مختلفی ارائه شده است در این قسمت انتدا پاره‌ای از این تعاریف را می‌آوریم و سپس یک جمع‌بندی از آن را ارائه خواهیم داد.

برات آلبگین معتقد است که در اقتصادهای برنامه‌‌ریزی شده اندازه منطقه به درجه رشد کارآئی کل اقتصاد آن بستگی دارد بر حسب این تعریف معیار تقسیم‌بندی مناطق درجه کارآئی اقتصادی است.

تعریف دوگانگی منطقه‌ای:

دررابطه با دوگانگی منطقه‌ای نیز همانند سایر واژه‌ها تعاریف مختلفی ارائه شده است مثلاَ هیرشمن می‌گوید: وضعیتی که در یک کشور یکی دو شهر مدرن با بهترین معماریها درکنار روستاهای تخریبی با سنتهای کهنه داشته‌ باشیم دلالت بر دوگانگی منطقه‌ای دارد.

معیارهای تعیین دوگانگی:

دوگانگی اقتصادی و تفاوتهای منطقه‌ای در هر ناحیه بر حسب درجات توسعه‌یافتگی  و توسعه‌نیافتگی مناطق اندازه‌گیری می‌شود.

اکنون بر اساس اینکه تعریف هر فرد از توسعه چه باشد و چه زمینه‌هایی را محور توسعه بداند معیارهایی را برای محاسبه درجه دوگانگی منطقه‌ای در نظر می‌گیریم.

پدیده دوگانگی در اقتصاد ایران:

مشخصات جغرافیایی- طبیعی کشور:

کشور ایران با ۱۶۴۸۱۹۵ کیلومتر مربع مساحت و ۸۷۳۱کیلومتر محیط شانزدهمین کشور جهان در نیمکره شمالی و شرقی و در قاره پهناور آسیا و در قسمت غربی فلات ایران واقع شده است که جزء کشورهای خاورمیانه محسوب می‌شود. از نظر موقعیت جغرافیایی بین ۲۵درجه و ۳دقیقه و ۳۹درجه و ۴۷دقیقه عرض شمالی و ۴۴درجه و ۵ دقیقه و ۶۳درجه و۱۸دقیقه طول شرقی واقع شده است. موقعیت جغرافیایی- دسترسی به آبها- وجود ارتفاعات و عوامل دیگر تنوع آب و هوایی کشورمان را  باعث گردیده است بطوری که این تنوع آب و هوایی را می‌توان در مقایسه نقاط مختلف به راحتی مشاهده کرد.

پدیده دوگانگی و رشد نامتوازن در اقتصاد ایران:

» وقتی هواپیمای جت و گاری در کنار هم  قرار گیرند گرفتاریهای نوسازی بسی پیش از هنگامی است که توسعه جنبه‌های مختلف یک جامعه تدریجی می‌باشد« .

دکترین رشد نامتعادلبیانگر این وضعیت است که یکی از بخشها ی زیر‌بخشهای اقتصادی بعنوان بخش پیشتاز در جلو سایر بخشها قرارگرفته و آنها را به جلو می‌کشاند در واقع این بخش مرکز رشد است که شعاعهای آن سایربخشها را نیز در برمی‌گیرد.

دوگانگی منطقه‌ای در اقتصاد ایران:

همانطور که در ابتدای فصل اشاره شد ایران دارای ۲۸ استان است ولی نکته اصلی در اینجا این است که آیا درجه توسعه‌یافتگی این مناطق یکسان است و آیا این ۲۸ استان به یک نسبت از درآمدهای نفتی بهره می‌برند؟

در پاسخ باید گفت پدیده دوگانگی و به قول میرال نابرابری نه تنها در ۲۸ استان بلکه درون بخشهای مختلف هر استان نیز بوضوح دیده می‌شود.

شاخصهای توسعه کشاورزی:

فعالیتهای کشارزی عبارت از تمام فعالیتهای کاشت- داشت و برداشت است که برای تولید یک محصول کشاورزی صورت می‌گیرد.

اگرچه بخش کشاورزی سنتی روزبه‌روز جای خود را به بخش صنعت- کشت و صنعتهای بزرگ و خدمات می‌دهد.

پایه‌گذار دکترین رشد نامتعادل پروفسور آلبرت هیرشمن است.

نمونه و شیوه نمونه‌گیری

در این تحقیق فقط مردان مهاجر مورد نظر قرار گرفته‌اند چون به نوعی تعیین سیاستهای زندگی برعهده آنهاست و خانواده آنها نیز به نوعی در این گونه موارد دنباله‌رو آنها می‌باشند چون معمولاَ در جوامع رستائی تصمیم‌گیریهایی اصلی و راهبردی خانواده به عهده مردان می‌باشد که تصمیم‌گیری راجع به مهاجرت هم یکی از اصلی‌ترین تصمیمات زندگی یک خانواده می‌باشد.

نتایج تحقیق:

از مباحثی که تاکنون ارائه شد چنین برمی‌آید که بیشترین ادله مهاجرین جهت مهاجرت افراد جامعه مورد مطالعه این تحقیق تفاوت درآمدهای شهری و روستایی و همچنین عدم وجود امکانات رفاهی و وسایل و امکانات اولیه زندگی در روستاهای محل زندگی آنها می‌باشد.

پیشنهادات و ارائه طریقها:

اجرای مقابله با مشکلات مهاجرت با ابعادی که مورد بررسی قرار گرفت می‌توان راه‌حلهای زیر را پیشنهاد داد:

  • کاهش احتمال یافتن کار در مناطق شهری را می‌توان به عنوان اولین راه‌کار مورد توجه دولت قرار گیرد که این ابزار از طریق مقابله با تمرکز‌گرایی در شهرهای بزرگ و خصوصاَ مراکز استانها می‌تواند صورت پذیرد.

چرا که تمرکز صنعتی بهمراه خود تمرکز فعالیتهای خدماتی و سایر امکانات زیستی را بهمراه خواهد داشت که این خود می‌تواند مهمترین انگیزه افراد جهت مهاجرت باشد.

فهرست منابع :

قره باغیان ، مرتضی ، بررسی برخی از علل اقتصاد مهاجرت نیروی کار در ایران ، معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارائی – ۱۳۷۵ .

شهشادی ، احمد ، الگوی اقتصادسنجی ایران و کاربردهای آن ، انستیتو تحقیقات اقتصادی و توسعه دانشگاه – ۱۳۵۷ .

عظیمی ، حسین ، مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران ، تهران ، نشرنی ، ۱۳۷۱ .

سلمرز ، نیل ، نوسازی جامعه – ترجمه رحمت ا… مقدم مراغه ای ، ص ۱۶۵

تودارو ، مایکل ، توسعه اقتصادی در جهان سوم ، ترجمه دکت غلامعلی سرمدی و حمید سهرابی ، جلد دوم ، ۱۳۶۶ .

قره باغیان ، مرتضی ، اقتصاد ، توسعه و رشد ، معیارهای رشد و توسعه یافتگی و تئوریهای توسعه اقتصادی ، جلد اول و دوم ، تهران ، نشرنی ، ۱۳۷۰ .

جبروند ، عبدالله ، توسعه اقتصادی – نشر مولوی ، ۱۳۶۶ .

 

 

 

سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

ارسال یک پاسخ