بررسی سیستم حسابداری اداره آب و فاضلاب

0
بررسی سیستم حسابداری اداره آب و فاضلابReviewed by پرشین مقاله on Jul 26Rating: ۵.۰بررسی سیستم حسابداری اداره آب و فاضلاببررسی سیستم حسابداری اداره آب و فاضلاب مشتمل به۵۵صفحه می باشد. برای خرید مقاله بررسی سیستم حسابداری اداره آب و فاضلاب اقدام نمایید.
سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

شخص در راه پیشبرد دانش، خدمت است و هر گاه این خدمت راه گشایی معضلات و مشکلات جوامع بشر بخصوص جامعه اسلامی ایران قرار گیرد، در درگاه خداوند تبارک و تعالی عبادت محسوب می شود افزون بر آن آنگاه که حاصل تفکر و تفحص به صورتی گسترده در دسترس همگان واقع گردد، این خدمت و عبادت، در افکار و اعمال دیگران نیز تاثیر می بخشد و در سطح وسیع به نتیجه می رسد.

مطلب بررسی سیستم حسابداری اداره آب و فاضلاب مشتمل ۵۵ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول آشنایی با محل کار

تاسیس و شروع شرکت  ۱

موضوع و هدف شرکت ۱

سرمایه شرکت  ۲

ارکان شرکت ۲

آشنایی با محل کارآموزی ۳

محدودیت ها ۶

فصل دوم هدف از تاسیس

هدف از تاسیس ۷

نحوه محاسبه آب بهاء و فاضلاب بهاء  ۸

کارمزد خدمات دفع فاضلاب۱۵

تعاریف ۱۶

انواع انشعاب آب و فاضلاب۱۶

تاسیسات و تجهیزات آب متعلق به مشترکین ۲۰

کل دریافتی از متقاضیان انشعاب آب۲۲

روش محاسبه حق انشعاب آب و فاضلاب در ساختمانهای چند طبقه ۲۵

انجام محاسبات حق انشعاب و هزینه ها متفرقه ۳۲

فصل سوم تشریح روند کار

سال مالی و حسا بهای شرکت ۳۵

تعرفه آب بهاء و فاضلاب بهاء در کاربری های مختلف ۳۷

جریمه مازاد بر الگوی مصرف ۳۸

میزان جریمه مازاد بر الگوی مصرف   ۳۸

فصل چهارم

نتیجه گیری پیشنهادات و انتقادات ۴۱

ضمائم  ۴۹-۴۲

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی سیستم حسابداری اداره آب و فاضلاب را در زیر می توانید ببینید.

 

مقدمه :

شخص در راه پیشبرد دانش، خدمت است و هر گاه این خدمت راه گشایی معضلات و مشکلات جوامع بشر بخصوص جامعه اسلامی ایران قرار گیرد، در درگاه خداوند تبارک و تعالی عبادت محسوب می شود افزون بر آن آنگاه که حاصل تفکر و تفحص به صورتی گسترده در دسترس همگان واقع گردد، این خدمت و عبادت، در افکار و اعمال دیگران نیز تاثیر می بخشد و در سطح وسیع به نتیجه می رسد.

تأسیس و شروع فعالیت شرکت :

به استناد ماده یک قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۶۹در تاریخ۲۸/۴/۱۳۷۲شرکت آب وفاضلاب استان (سهامی خاص)به جهت ایجاد و بهره برداری تاسیسات تقسیم وتوزیع آب شهری و تاسیسات مرتبط با جمع آوری,انتقال و تصفیه فاضلاب سطح کل استان,تشکیل وبا اهداف ذیل شروع به فعالیت نمود

آشنایی با محل کار آموزی

شرکتهای آب و فاضلاب  از جمله بنگاه های اجتماعی ، اقتصادی و دولتی نوین می باشند که بر اساس قانون تشکیل خود بعنوان واحدهایی با شخصیت مستقل حقوقی و در قالب مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی برای تحقق برخورداری آحاد جامعه  از یکی از زیر بنایی ترین خدمات عمومی یعنی تامین آب سالم و دفع بهداشتی فاضلاب شکل گرفته اند. در این شرکتها سود که تبلور منافع تمامی ذینفعان در بنگاه های خصوصی است در خدمت توفیق این سازمانها برای تامین و ارتقاء استاندارد زندگی  است.

محدودیت ها :

محدودیتی که برای ماوجود داشت نبودن دسترسی به اطلاعات طبقه بندی و بایگانی شده بود که به دلیل محرمانه بودن آنها دسترسی به آنها امکان پذیر نبود دومین محدویت این بود که به دلیل مشغله کاری سرپرست امکان پاسخگویی به تمام سوالات ما وجود نداشت و یا بصورت مختصر جوابگو بودنند محدودیت دیگر عدم دسترسی به سیستمها و نرم افزارهای جدید حسابداری که به دلیل طرز تفکر مدیران سطوح بالا هنوز سنتی است

نحوه محاسبه آب بهاء و فاضلاب بهاء:

دانستن نکات زیر به منظور محاسبه آب بهاء و آبونمان مشترکین آب و فاضلاب الزامی می باشد:

۱-طول دوره: منظور تعداد روزهای بین تاریخ قرائت فعلی و قبلی مشترک است

۲-کل مصرف: عددی است که از تفاضل شماره قبلی و فعلی کنتور بدیت می آید و بیانگر مقدار آب مصرفی مشترک در کل دوره صورتحساب می باشد.

 انواع انشعاب آب و فاضلاب:

۱-مسکونی: به انشعابهایی اطلاق می شود که صرفاً حدود متعارف آب شرب و بهداشت و دفع فاضلاب خانگی بوده و به واحدهای مسکونی واگذار می گردد.

۲-غیر مسکونی: الف)انشعاب مصارف عمومی و دولتی: به انشعابهایی اطلاق می شود که جهت خدمات عمومی غیر انتفاعی(نامبرده در تعرفه) به کار می رود. شامل کلیه ادارات تابعه وزارتخانه ها و قوه قضائیه، مراکز و پادگانهای نیروی نظانی و انتظامی، بنیاد شهید مستعضعفان و جانبازان، بنیاد پانزاد خرداد، شهرداریها و کلیه موسسات سازمانهای دولتی که به صورت شرکت اداره نمی شوند

تاسیسات و تجهیزات فاضلاب متعلق به مشترک:

کلیه تاسیسات و امکانات مربوطه جمع آوری و انتقال فاضلاب نظیر شبکه های فرعی، تلمبه خانه و تاسیسات پیش تصفیه احتمالی و غیره از نقطه تحویل (سیفون) که توسط مشترک یا مشترکین ایجاد می شوند تاسیسات و تجهیزات فاضلاب مشترک نامیده می شود و متعلق به مشترک یا مشترکین می باشد.

روش محاسبه حق انشعاب آب و فاضلاب در ساختمانهای چند طبقه:

در صورتیکه در یک یا چند واحد مستقل احداث گردد و درخواست انشعاب مجزا نماید عرصه به نسبت اعیانی هر طبقه تسهیم و حق انشعاب هر واحد محاسبه شود در صورتیکه هر واحد دارا یک سند ثبتی مجزا باشد با تسهیم عرصه به نسبت اعیانی اگر از نظر مجموع عرصه و اعیان و تقسیم اعیان به قذرالسهم عرصه مشمول هزینه تفکیک و تراکم نشود بدون دریافت هزینه مذکور و فقط با دریافت هزینه نصب و اتصالات به تعداد انشعابات درخواستی انشعاب مجزا واگذا می شود.

سال مالی و حسا بهای شرکت : 

ماده۲۳)سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد .مگر سال اول که شروع آن از تاریخ تصویب این اساسنامه تا پایان همان سال میباشد .مییابد .مگر سال اول که شروع آن از تاریخ تصویب این اساسنامه تا پایان همان سال میباشد .

پیشنهــاد :

پیشنهاد من این است که با توجه به این که ما هزینه این دو واحد را می دهیم دانشگاه می تواند با صرف این هزینه برای خود دانشجویان که دوره کار آموزی را سپری می کنند یک سری امکانات فراهم کند یا کارگاهی برای استفاده خود دانشجویان فراهم آورد یا با بستن قرارداد با یک شرکت یا نهاد دولتی آنها را ملزم به آموزش و پاسخ دهی کامل به پرسشهای دانشجویان بدارد.

انتقادات:

این دوره کار آموزی به نظر من فقط نام کار آموزی را بدنبال خود یدک می کشد چون از نظر من ۹۵% کسانی که این دوره را سپری می کنند هیچ گونه بهره ای از این دوره نبرده اند و به قول ما دانشجویان یه جوری این دوره را دو دره کرده اند.

نتیجه گیری :

نتیجه کلی که میتوان گه میتوان گرفت این است که دانشجوییان تا حدودی با بروکراسی اداری آشنا می شوند و در آینده این تجربیا ت بدردشان می خورد

 

سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

ارسال یک پاسخ