اهمیت جریان مشاوره تحصیلی و تربیتی

اهمیت جریان مشاوره تحصیلی و تربیتیReviewed by پرشین مقاله on Oct 5Rating: ۵.۰اهمیت جریان مشاوره تحصیلی و تربیتیاهمیت جریان مشاوره تحصیلی و تربیتی مشتمل به۲۸صفحه می باشد. برای خرید مقاله اهمیت جریان مشاوره تحصیلی و تربیتی اقدام نمایید. اهمیت جریان مشاوره تحصیلی و تربیتی
سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

جای تردیدی نیست که تحولات اجتماعی  فرهنگی و علمی در هر جامعه ای از آموزش و پرورش آغاز می شود . آموزش و پرورش کانون تولید و تربیت اندیشه و نیروی انسانی است. انسان و برنامه ، محوری ترین مبحث در توسعه ی همه جانبه است و مسئولیت این بخش خطیر در تولید و زایش دانش و تربیت نیروهای اندیشمند ، کارآمد و مولد بر عهده ی آموزش و پرورش نهاده شده است .

مطلب اهمیت جریان مشاوره تحصیلی و تربیتی مشتمل۲۸صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

 

فهرست مطالب

مقدمه. ۲

امکانات و تمهیدات لازم جهت انجام فعالیت های راهنمایی و مشاوره ۴

فعالیت های مستمر ۵

فعالیت های ماهانه. ۵

دستورالعمل تکمیل پرونده مشاوره ای. ۷

نکات مهم در تشکیل پرونده ی مشاوره ای. ۸

نحوه ی استفاده از پرونده ی مشاوره ای. ۹

راهنمای تکمیل فرم مکاتبات صندوق ارتباط با مشاور ۱۰

ملاک هدایت تحصیلی ( ماده ۱۰۸) : ۱۳

ضوابط مربوط به نمرات درسی رشته ها و شاخه های مختلف (ماده ۱۰۹) : ۱۳

برگزاری هفته مشاغل. ۱۹

وظایف کارشناس مسئول مشاوره ی استان. ۲۰

معرفی واحدهای کاری. ۲۱

وظایف واحد انتخاب سخنران. ۲۱

وظایف واحد فعالیت فرهنگی. ۲۲

وظایف واحد بازدیدها ۲۲

طبقه بندی مشاغل. ۲۲

فرم تنظیم اطلاعات شغلی در فیلم ها و بروشورهای شغلی. ۲۳

دستورالعمل تشکیل بانک اطلاعات تحصیلی – شغلی. ۲۵

د.  نحوه ی اداره ی بانک اطلاعات تحصیلی و شغلی : ۲۸

 خلاصه ای کوتاه از مقاله اهمیت جریان مشاوره تحصیلی و تربیتی را در زیر می توانید ببینید.     

مقدمه

جای تردیدی نیست که تحولات اجتماعی  فرهنگی و علمی در هر جامعه ای از آموزش و پرورش آغاز می شود . آموزش و پرورش کانون تولید و تربیت اندیشه و نیروی انسانی است. انسان و برنامه ، محوری ترین مبحث در توسعه ی همه جانبه است و مسئولیت این بخش خطیر در تولید و زایش دانش و تربیت نیروهای اندیشمند ، کارآمد و مولد بر عهده ی آموزش و پرورش نهاده شده است .

امکانات و تمهیدات لازم جهت انجام فعالیت های راهنمایی و مشاوره

مشاور جهت انجام فعالیت های مشاوره ای در ابتدای سال تحصیلی باید نسبت به فراهم نمودن امکانات اولیه کار از طریق مدیر واحد آموزشی اقدام کند ، حداقل امکاناتی که برای فعالیت یک مشاور لازم است ، به شرح ذیل می باشد

دستورالعمل تکمیل پرونده مشاوره ای

مشخصات پرونده ی مشاوره ای

این پرونده دارای چند بخش به شرح زیر می باشد :

الف ) جلد پرونده : مشاور جهت تسهیل کار برای هر پرونده شماره ای متناسب با سیستم بایگانی خود تعیین و در پشت جلد هر پرونده در می نماید .

نکات مهم در تشکیل پرونده ی مشاوره ای

– پرونده باید صرفاً در اختیار مشاور مدرسه باشد و توسط وی نگهداری شود و سایر افراد مجاز به مطالبه آن نمی باشند .

–  کلیه ی اطلاعات پرونده باید کاملاً محرمانه نگهداری شوند .

–  از هر نوع استفاده غیر مشاوره ای از اطلاعات مندرج در این پرونده جداً خودداری شود و مسئولیت هرنوع استفاده نابجا از این اطلاعات بر عهده مشاور مدرسه می باشد

نحوه ی استفاده از پرونده ی مشاوره ای

استفاده ی مطلوب از پرونده ی مشاوره ای هنگامی میسر می شود که استفاده کننده از علل رفتار آدمی و اصول روان شناسی و چگونگی تعبیر و تفسیر اطلاعات به دست آمده و نیم رخ آزمون ها اطلاع کافی داشته باشد . پرونده ی مشاوره ای تصویری از گذشته و حال دانش آموز در اختیار مشاور قرار می دهد و می تواند در ارزیابی نقاط قوت و ضعف و زمینه های آسیب پذیری دانش آموزان بسیار مفید واقع شود .

وظایف کارشناس مسئول مشاوره ی استان

  1. نظارت و ارزشیابی بر اجرای دستورالعمل هفته مشاغل و مناطق تابعه
  2. ایجاد تسهیلات در اجرای مطلوب تر دستور العمل و فراهم نمودن امکانات حمایتی مورد نیاز مناطق تابعه در زمینه بازدید از مراکز شغلی – تهیه مطالب شغلی ( کتاب ، جزوه ، فیلم ، بروشور ، پوستر ، سرود )
  3. در صورت امکان جذب همکاری نهادهایی چون صدا و سیمای هر استان در پخش برنامه هایی در این خصوص .

نحوه ی اداره ی بانک اطلاعات تحصیلی و شغلی :

این مراکز با هدایت و نظارت دفتر مشاوره و برنامه ریزی امور تربیتی وزارت آموزش و شرورش و کارشناسی های مشاوره ی استان ها در ادارات کل استان ها و مناطق و مدارس به شرح ذیل تشکیل می گردد .

سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

ارسال یک پاسخ