انگیزه در محیط کار

0
انگیزه در محیط کارReviewed by پرشین مقاله on Aug 17Rating: ۵.۰انگیزه در محیط کارانگیزه در محیط کار مشتمل به ۵۶ صفحه می باشد. برای خرید مقاله انگیزه در محیط کار اقدام نمایید.
سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

میل به کوشش فراوان در جهت تامین هدفهای سازمان به گونه ای که این تلاش در جهت ارضای برخی از نیازهای فردی سوق داده شود.یکی از فعالیتهای مدیر این است که موجبات انگیزش کارکنان را در سطح بالایی از عملکرد فراهم سازد

مطلب انگیزه در محیط کار مشتمل  ۵۶  صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

انگیزه. ۲

تحولات تاریخی انگیزش: ۴

مدل سنتی: ۴

مدل روابط انسانی: ۵

مدل منابع انسانی: ۶

تئوریهای انگیزش: ۷

تئوری سلسله مراتب نیازها: ۷

تئوری نیازهای بالفعل مورای : ۹

تئوری بهداشت –انگیزش : ۱۰

نظریه ای – آر – جی.. ۱۴

نظریه های فر آیندی انگیزش: ۱۶

نظریه انتظار: ۱۷

احتمال یا انتظار وسیله و ارزش یا اهمیت.. ۱۷

تئوری برابری: ۱۹

پاداش مادی و پول: ۲۰

انگیزش از طریق طراحی شغل: ۲۳

طراحی شغل :‌ ۲۴

غنای شغلی : ۲۷

گسترش شغلی : ۲۷

گردش شغلی : ۳۰

الگوی ویژگیهای شغلی :‌ ۳۱

مهندسی شغل : ۳۲

شناور ساختن ساعات کار : ۳۳

مزایای ساعات کار شناور : ۳۵

زیانهای ساعات کار شناور : ۳۷

اشتراک مساعی : ۳۹

انگیزش برای یاری دادن : ۴۰

پذیرش مسئولیت : ۴۱

فرهنگ سازمانی : ۴۳

رضایت شغلی : ۴۶

الگوی اقتضایی انگیزش : ۴۶

مروری بر تحقیقات انجام شده در ایران : ۴۹

منابع : ۵۵

خلاصه ای کوتاه از مقاله  انگیزه در محیط کار را در زیر می توانید ببینید.

تحولات تاریخی انگیزش:

تحولات تاریخی در زمینه انگیزش به چند علت حائز اهمیت است اگر چه این نظریات همیشه صائب نبوده اند ولی از یک جهت مبنای اندیشه معاصر را درباره انگیزش تشکیل می دهند این نظریات معمولا بر عقل سلیم مبتنی بوده اند

مدل روابط انسانی:

التون مایو و سایر پژوهشگران روابط انسانی دریافتند که کسالت آور بودن و تکراری بودن بسیاری از وظایف انگیزش را کاهش می دهد.

مدل منابع انسانی:

از دهه ۱۹۶۰ به بعد مسلم شده است که مفروضات مدل روابط انسانی تصویری ناقص از رفتار انسانی در محل کار ارائه می دهد .

تئوریهای انگیزش:

بررسی بعضی از طبقه بندی های عمده ای که در تئوریهای انگیزش به عمل آمده است مفید به نظر می رسد

تئوری نیازهای بالفعل مورای :

مورای به نیازهابیشتر بعنوان رفتارهای آموخته  شده  می نگریست و بر خلاف مازلو معتقد بود که در هر زمان بیش از یک نیاز احساس نمی شود .

نظریه های فر آیندی انگیزش:

به جای تاکیدی که نظری های محتوایی بر قدرت نیازهای درونی در انگیزش رفتار دارند، نظریه های فر آیندی نیازها را فقط جزیی از فر آیندی محسوب می کند که در آن فر آیند افراد تصمیم می گیرند که چگونه رفتار کنند .

تئوری برابری:

تئوری برابری یکی از نظریات شناختنی است که رفتار را در سازمانهای کاری توضیح می دهد تئوری برابری اولین بار بویسله آدامزو وایک  مطرح گردید و. مبتنی بر این بینش فرض ساده است که مردم می خواهند منصفانه با آنها رفتار شود این تئوری برابری را به این باور تعریف می کند که رفتار با ما در قیاس با دیگران منصفانه است و نابرابری این باور ساده است که رفتار با ما در قیاس با دیگران منصفانه نیست .

گردش شغلی :

گردش شغلی عبارت است از جابجای کارکنان در مشاغل مشابه و در زمان مشخص گردش شغلی معمولاٌ به منظور افزایش روحیه و کاهش نا رضایتی در مشاغل ساده به کار گرفته می شود

مهندسی شغل :

هدف از مهندسی شغل آن است  از طریق مطالعه کار ، زمان سنجی و روش سنجی بتوانیم بهترین راه انجام کار را بدست آوریم . به کمک مهندسی شغل فرد می تواند با خستگی کمتر و سرعت بیشتر کار کند و بازدهی بیشتر و دریافت بالاتری حاصل نماید .

مزایای ساعات کار شناور :

ساعات کار شناور ، برای کارفرمایان ، مدیران و کارکنان می تواند مزایای داشته باشد . از دیدگاه پرسنل ساعات کار شناور به افراد اجازه می دهد که برنامه ساعات کاری خود را طوری که مناسب وضعیت آنها است تنظیم نمایند  به طور کلی تمام افراد از ۸ صبح تا ۵ بعداز ظهر نمی توانند به خوبی اداء وظیفه و خوب کار کنند ،

زیانهای ساعات کار شناور :

همچون سایر موضوعات ، ساعات کار شناور نیز اشکالاتی دارد بعضی از این مشکلات بسیار آشکار است برای مثال ممکن است میزان دسترسی به بعضی از کارکنان کاهش یابد زمانی که سیستم کاری ساعات شناور وجود دارد به طور طبیعی کارمندانی وجود خواهند داشت

اشتراک مساعی :

مدیران مشارکت جو با کارکنان خود شور می کنند آنان را از دشواریها آگاه میسازند و در گرفتن تصمیمات شریک می کنند تا همگی به صورت یک گروه به کار بپردازند .

پذیرش مسئولیت :

سومین اندیشه در مشارکت آن است که مشاکرت مردم را بر می انگیزد تا در کوششهای گروه خود مسئولیت بپذیرند .

فرهنگ سازمانی :

فرهنگ سازمانی بعنوان نظامی از ارزشهای مشترک ، اعتقادات ، عادات در یک سازمان با ساختار رسمی سازمان در جهت ارائه هنجارهای رفتاری تعامل دارند شناخته می شود .

نظام شایسته سالاری:

در نظام شایستگی هدف آن است که شایسته ترین افراد به خدمت سازمان درآمد و طبق ضوابط و مقررات موجود در سازمان بر اساس شایستگی و صلاحیت دقیقا ارزیابی شده و در صورت استحقاق ترفیع و ارتقا یابند.

مروری بر تحقیقات انجام شده در ایران :

در ایران درباره عوامل مؤثر بر انگیزش و تأثیر آنها برنیروی انسانی تحقیقات زیادی انجام شده است این تحقیقات معمولاً بعنوان پایان نامه های تحصیلی دانشگاههای کشور صورت گرفته است .

منابع :

  • محمد علی نایلی – انگیزش در سازمانها
  • عباس مهرزادهو عباس مهرورزان- رفتار سازمانی
  • استیمن پی را بینز – رفتار سازمانی – ترجمع علی پارسائیان و محمد اعرابی
  • سید مهدی الوانی – مدیریت عمومی
  • اضغر مشبکی – مدیریت رفتار سازمانی
  • سید رضا سید جوادین – برنامه ریزی نیروی انسانی
  • تودیلادیل – مدیریت فرایند انگیزش – ترجمع بهزاد رمضانی
  • مورهر / گریفین – رفتار سازمانی – ترجمه مهدی الوانی و غلامرضا معماریان
سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

ارسال یک پاسخ