انتخاب،انتصاب و تغییر مدیران( تجارب کشورهای فرانسه، ژاپن، انگلیس ، آمریکا و کره جنوبی)

0
انتخاب،انتصاب و تغییر مدیران( تجارب کشورهای فرانسه، ژاپن، انگلیس ، آمریکا و کره جنوبی)Reviewed by پرشین مقاله on Aug 20Rating: ۵.۰انتخاب،انتصاب و تغییر مدیران( تجارب کشورهای فرانسه، ژاپن، انگلیس ، آمریکا و کره جنوبی) انتخاب،انتصاب و تغییر مدیران(تجارب کشورهای فرانسه، ژاپن، انگلیس ، آمریکا و کره جنوبی) مشتمل به ۷۵ صفحه می باشد. برای خرید مقاله انتخاب،انتصاب و تغییر مدیران(تجارب کشورهای فرانسه، ژاپن، انگلیس ، آمریکا و کره جنوبی) اقدام نمایید.
سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

مفهوم شایسته سالاری به اجمال، شناسایی، گزینش، جلب و جذب مداوم نیروها و سپس فراهم کردن زمینه‌های اعمال مدیریت حسب توانمندی‌هایشان است. در جوامعی که در آن روابط بر ضوابط و توارث بر اکتساب فایق است، شایسته سالاری در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. تمشیت امور به دست افراد، صرفاً بر شایستگی استوار نیست، بلکه عوامل عدیده‌ای که ذاتی و اکتسابی افراد نیست، دراین میان دخیل می‌شود.

پیش‌گفتار

در دهه‌های اخیر، مدیریت به عنوان یکی از مهمترین عناصر توسعه به شمار آمده و در ارزیابی و مقایسه کشورهای در حال توسعه، بررسی الگوها و شیوه‌های مدیریت نیز مورد توجه قرار گرفته است. تغییرات وسیعی که در نقش دولت‌ها به وقوع پیوسته، دولتها را عملاً با رویکردهای جدید روبرو ساخته که نتیجه قطعی آن تغییر موقعیت نسبی دولت‌ها بوده است.

مطلب انتخاب،انتصاب و تغییر مدیران(تجارب کشورهای فرانسه، ژاپن، انگلیس ، آمریکا و کره جنوبی) مشتمل ۷۵ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

 

پیش‌گفتار۳

۱) مقدمه۴

۲) وضعیت راهبردی نظام شایسته سالار۵

اهداف۷

ویژگی‌های نظام شایسته سالاری مطلوب۸

روند مطلوب انتخاب و انتصاب مدیریت۱۲

ملزومات نظام انتخاب و انتصاب مدیران۱۳

فرایند شایسته سالاری۱۵

۳) مدیران شایسته در نظام جمهوری اسلامی ایران۲۰

۱- جایگاه مدیریت۲۰

۲- ویژگی‌های شغلی و نقشهای مدیران۲۱

۳- خصوصیات و ویژگی‌های فردی مدیران۲۵

۴-توانایی‌های مدیران۳۰

۵- مهارتهای مدیران۳۲

۶- شایستگی‌های مدیریتی۳۲

۷- جمع‌بندی۳۵

۸- کشف متغیرهای انتخاب و پرورش مدیران درایران۳۶

۴- مطالعات تطبیقی۴۱

شیوه استخدام و ارتقاء در فرانسه۴۱

شایسته سالاری در ژاپن۴۴

شیوه استخدام و ارتقاء در انگلیس۴۶

نظام استخدام  و ارتقا در آمریکا۵۵

نظام شایسته‌سالاری در کره جنوبی۵۸

۵)جداول۶۱

۶)منابع۷۵

خلاصه ای کوتاه از مقاله  انتخاب،انتصاب و تغییر مدیران(تجارب کشورهای فرانسه، ژاپن، انگلیس ، آمریکا و کره جنوبی)  را در زیر می توانید ببینید.

پیش‌گفتار

در دهه‌های اخیر، مدیریت به عنوان یکی از مهمترین عناصر توسعه به شمار آمده و در ارزیابی و مقایسه کشورهای در حال توسعه، بررسی الگوها و شیوه‌های مدیریت نیز مورد توجه قرار گرفته است. تغییرات وسیعی که در نقش دولت‌ها به وقوع پیوسته، دولتها را عملاً با رویکردهای جدید روبرو ساخته که نتیجه قطعی آن تغییر موقعیت نسبی دولت‌ها بوده است.

مقدمه:

مفهوم شایسته سالاری به اجمال، شناسایی، گزینش، جلب و جذب مداوم نیروها و سپس فراهم کردن زمینه‌های اعمال مدیریت حسب توانمندی‌هایشان است. در جوامعی که در آن روابط بر ضوابط و توارث بر اکتساب فایق است، شایسته سالاری در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. تمشیت امور به دست افراد، صرفاً بر شایستگی استوار نیست، بلکه عوامل عدیده‌ای که ذاتی و اکتسابی افراد نیست، دراین میان دخیل می‌شود.

وضعیت راهبردی نظام شایسته سالار

بمنظور بررسی وضعیت راهبردی نظام شایسته سالار ما با استفاده از تحقیقاتی که قبل از این توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور انجام شده و تحت عنوان برنامه راهبردی تحول نظام اداری منتشر شده است استفاده نموده ایم.

ویژگی‌های نظام شایسته سالاری مطلوب

خلاصه:

 • نظام ظرفیت و توانایی انجام امور، شناسایی، سنجش، ارزیابی وسایر زیر فرآیندهای مربوط برای جامعه مدیران بالفعل، بالقوه و مدعی مدیریت در ایران را برای افزون بر ۰۰۰/۸۰ پست، داشته باشد.
 • نظام استعدادهای چندگانه مدیریتی و تعدد ویژگی مدیران، تعدد عوامل ناشی از ویژگی‌های مذکور، و وجود عوامل کیفی با کمترین تداخل و کمترین حذف را منظور کند.
 • نظام به لحاظ صرف زمان، زحمت و هزینه بهینه باشد. و از فنون مناسب (مانند آمار، علوم و مهندسی سیستم‌ها و… ) به وجه احسن بهره گیرد.

روند مطلوب انتخاب و انتصاب مدیریت

 • مرحله اول: تعیین حدود مرز کمبود قریب‌الوقوع مدیران با استفاده از تکنیک های پیش‌بینی و سیاست‌های دولت درباره اندازه دولت، برنامه‌ریزی‌های کلان در دستگاهها و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
 • مرحله دوم: شناسایی معیارهای شایستگی جهت مشاغل مختلف براساس فعالیت‌های متفاوت دستگاهها، ‌ارزش های حاکم و نگرش راهبردی
 • مرحله سوم: شناسایی افراد دارای توانمندی مناسب، جهت قراردادن در بانک اطلاعات مدیران.

خصوصیات و ویژگی‌های فردی مدیران

علاوه بر نقشها، مهارتها و توانایی‌های مدیران، اندیشمندان مدیریت وجود خصوصیات و ویژگی‌های فردی و شخصی برای مدیران را ضروری دانسته‌اند.گسلی خصایصی مانند هوشیاری، ابتکار، اعتماد به نفس و توانایی سرپرستی را از ویژگی‌های فردی مدیران می‌داد. کنتز وادائل چهار خصوصیت تمایل به مدیریت کردن، توانایی برقراری ارتباط و درک متقابل، درستی و صداقت وتجربه شخص بعنوان مدیر را از ویژگی‌های مدیران ذکر نموده ‌اند.

مهارتهای مدیران

مهارتهای مدیریتی مجموعه‌ای از رفتارهایی است که به عملکرد مؤثر در شغل منجر می‌شود. مهارتهای مدیریتی اکتسابی و قابلیت یادگیری دارند. بنا بر نظریه کاتز سه دسته مهارتهای انسانی،   ادراکی و فنی مهمترین مهارتها هستند.  اما با گذشت زمان این مهارتها به حسب شغل و اهمیت تنوع یافتند. خویشتن‌شناسی، تیم‌سازی ، تفویض اختیار، هدف‌گذاری و… از این قبیل‌اند. کمیته‌ای با نام کمیته پژوهش در موردمدیر ایده‌آل در استرالیا نیز مهارتهای ضروری مدیران برای انجام وظایف محوله را به صورت زیر معرفی می‌نماید.

شایسته سالاری در ژاپن

بوروکراسی ژاپن در حال حاضر ۰۰۰/۸۳۰ نفر را تحت استخدام خود دارد که ۰۰۰/۱۸ تن آن بوروکراتهای حرفه‌ای هستند که از طریق رقابت مشکل امتحانات عالی اداری، پذیرفته شده اند.

همه ساله بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ فارغ التحصیل دانشگاهی پس از موفقیت در امتحانات ورودی، زندگی شغلی خود را آغاز می‌کنند. این کارمندان حقوق مکفی دریافت می‌کنند، از احترام و منزلت اجتماعی برخوردارند، از امتیازات شغلی برخوردار هستند و از طریق صدور دستور‌العمل اداری در تنظیم و هدایت امورنقش مهمی را برعهده‌دارند.

نظام استخدام  و ارتقا در آمریکا

دولت فدرال آمریکا در زمان ریاست جمهوری جرج واشنگتن،‌اصل شایستگی و لیاقت را در زمینه استخدام دولتی ملحوظ می‌‌داشت ولی بیش از کفایت و کاردانی،‌قضاوت های شخصی عامل اصلی در استخدام افراد بود. نهضت ترقی خواهی که در اواخر قرن ۱۹ در آمریکا شروع شد، ‌اعتقاد راسخ خود را در مورد کارآیی بیشتر سازمانها و ابداع راههای بهتر و روشهای علمی جهت انجام بهتر خدمت مطرح کرد. نخستین گام در ایجاد یک شالوده استخدامی بی طرف و بدور از جانبداری حزبی و سیاسی در سیستم فدرال،‌توسط کمیسیون استخدام کشوری آمریکا(C.S.C) در سال ۱۸۸۳ م برداشته شد.

استخدام

بدیهی است که شایسته‌سالاری از بدو ورود افراد به سازمان ( استخدام)‌مفهوم پیدا می‌کند. به همین منظور در کشور کره جنوبی آزمون‌های باز برای داوطلبان ورود به دولت برگزار می‌شود. محتوی امتحانات تاکنون عمدتاً بر محفوظات ودانش پایه تأکید داشته،‌که CSC  درصدد است  نظام نوینی را به منظور رفع کاستی‌های شیوه گذشته، طراحی نماید. همچنین مصاحبه‌هایی تخصصی برای بررسی توانایی شغلی داوطلب مورد استفاده قرار می‌گیرد. افراد پذیرفته شده در آزمون برحسب توانایی‌‌هایشان درگروه‌های شغلی مختلف قرار می‌گیرند و در صورت اعلام نیاز دستگاه‌ها به آنها معرفی می‌شوند. عدم مراجعه داوطلب،‌یا عدم شرکت در دوره‌های آموزشی در دوران استخدام آزمایشی و یا پایین‌بودن نمره فرد پس از طی دوره موجب سلب شایستگی فرد برای استخدام خواهد شد.

منابع:

 • «اخلاق کارگزاران در بیانات مقام معظم رهبری» انتشارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور؛ ۱۳۸۰
 • «انتصاب از دیدگاه ارزشی اسلام» مرکز بررسی ها و مطالعات استراتژیک سازمان امور اداری و استخدامی کشور؛ ۱۳۶۴
 • خسروی، محمود ؛ معیارهای انتخاب و انتصاب مدیران در نهج البلاغه ؛ دانشگاه امام صادق (ع)؛ تهران، ۱۳۷۸
 • زالی، محمدرضا ؛ مهارتها و ویژگی های مدیران تحقیقاتی؛ دانشگاه علوم اداری و مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران؛ تهران، ۱۳۷۵
 • رمضانی، رضا ؛ نظام شایسته سالاری در مدیریت کشور ؛ سازمان امور اداری و استخدامی کشور؛ تهران، ۱۳۷۸
 • طراحی و تدوین نظام پاسخگویی دولت در مقابل شهروندان و احقاق حقوق ارباب رجوع، موسسه مطالعاتی مهر فرهنگ،  سازمان امور استخدامی کل کشور، تهران ۱۳۷۸
 • گزینش نیروهای مستعد دانشجویی جهت آموزش مهارت های مدیریتی ، مرکز مطالعات مدیریت بهره وری ایران، سازمان امور اداری واستخدامی کل کشور، ۱۳۷۹
 • عاصمی پور، محمد جواد “‌طراحی و تبیین نظام انتخاب و انتصاب مدیران با جهت‌گیری بهبود مدیریتی”‌ دانشگاه تهران ،۱۳۷۱.

 

 

 

سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

ارسال یک پاسخ