افسری

افسریReviewed by پرشین مقاله on Sep 27Rating: ۴.۵افسری افسری مشتمل به ۴۹ صفحه می باشد. برای خرید مقاله اقدام نمایید. افسری
سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

حسابداری یکی از علومی است که همه روزه اکثر افراد با آن سرو کار دارند و برخی به صورت تخصصی و برخی به صورت تجربی از آن استفاده می کنند.

مطلب افسری مشتمل ۴۹ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

مقدمه. ۲

تاریخچه پست… ۳

تعریف پست: ۷

کلمه‌پست: ۷

عملیات مهم پست: ۸

کلیات: ۸

ارکان شرکت: ۹

وظایف و اختیارات هیأت مدیره. ۱۳

قسمت سوم – بازرسان.. ۱۴

نمودار تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران.. ۱۶

امور مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان): ۱۷

پیشگفتار. ۱۹

تعریف حسابداری.. ۲۰

مراحل حسابداری در شرکت پست: ۲۰

نمونه هایی از صورتهای مالی شرکت: ۲۱

وظایف امین اموال: ۲۴

دفتر اموال: ۲۵

درآمد: ۲۶

بخش اول – درآمد نقدی.. ۲۷

بخش دوم – درآمد نسیه: ۲۸

بخش سوم – جمع آوری وجوه وتنظیم مدارک…. ۲۹

بخش چهارم – پیش دریافتها ۳۰

بخش پنجم – اوراق بهادار. ۳۱

قیمت تمام شده خدمات و مرسولات پستی.. ۳۲

کمک هزینه عائله مندی و اولاد: ۳۷

حقوق و مزایای کارکنان.. ۳۷

فوق العاده اضافه کاری: ۳۹

نوبت کاری: ۳۹

پاداش: ۴۰

مرخصی استحقاقی: ۴۱

محاسبه حقوق و مز ایا ۴۳

ثبت حسابداری حقوق و دستمزد. ۴۴

جدول معافیت مالیاتی حقوق بگیران.. ۴۴

حق بیمه تامین اجتماعی.. ۴۵

طرز محاسبه و لیست حقوق و دستمزد شرکت پست: ۴۷

مزایای پست: ۴۸

خلاصه ای کوتاه از مقاله افسری  را در زیر می توانید ببینید.

تاریخچه پست

ریشه ها و منابع پست در اعمال قرون و اعصار گذشته نهفته است.

تعریف پست:

برای پست تعاریف زیادی شده که هر یک از آنها بیانگر تمام یا قسمتی از فعالیتهای پست می باشد که چند نمونه از آن در زیر آمده است.

قسمت سوم – بازرسان

– شرکت دارای سه نفر حسابرس (بازرس) خواهد بود که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی ودارایی و تصویب مجمع  عمومی برای مدت یکسال انتخاب خواهند شد.

امور مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان):

سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و آخر اسفند همان سال خاتمه می یابد به استثنای سال اول که شروع آن تاریخ ابلاغ اساسنامه شرکت خواهد بود.

پیشگفتار

با انتزاع شرکت پست از وزارت پست و تلگراف و تلفن سابق، تفکر مدیریت شرکتی شکل گرفته و رفتار متناظر با آن ضرورت پیدا کرده است .

تعریف حسابداری

حسابداری عبارت  است از فن ثبت، طبقه بندی و تلخیص فعالیتهای مالی یک موسسه و تفسیر نتایج حاصله از آنها

بخش سوم – جمع آوری وجوه وتنظیم مدارک

  • تمامی واحدهای قبول که دسترسی به بانک ملی برای آنان فراهم است ملزم به واریز تمام درآمد مکتسبه به حساب رابط درآمدذیربط به صورت روزانه هستند.

کمک هزینه عائله مندی و اولاد:

میزان کمک هزینه عائله مندی و اولاد به ترتیب بمیزان ۷۰% و ۱۴% حداقل حقوق مبنای جدول حقوق که طبق حقوق سال ۸۲ مبلغ ۸۹.۶۰۰ و ۱۷.۹۲۰ ریال (حداکثر تا سه فرزند) پرداخت می گردد

فوق العاده اضافه کاری:

به قسمتی از دستمزد ساعت اضافه کاری که علاوه بر نرخ ساعات عادی به کارگر آن پرداخت می شود فوق العاده اضافه کاری می گویند.

محاسبه حقوق و مز ایا

ساعت قانونی که یک کارگر در روز ملزوم به انجام وظیفه در واحد تجاری می‌باشد از طریق قانون و توسط مراجع ذیربط تعیین می گردد.

طرز محاسبه و لیست حقوق و دستمزد شرکت پست:

افسری

حقوق و دستمزد روزانه که بر حسب قانون مالیاتها در سال ۱۳۸۷ مبلغ ۷۳۲۰۰ می باشد در روزهای کارکرد شخص در ماه ضرب میکنیم و دستمزد ماهانه را به دست می آوریم.

سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

ارسال یک پاسخ