ارزیابی اثرات اجتماعی رسانه های متحرک وغنی

ارزیابی اثرات اجتماعی رسانه های متحرک وغنیReviewed by پرشین مقاله on Aug 12Rating: ۴.۰ارزیابی اثرات اجتماعی رسانه های متحرک وغنیارزیابی اثرات اجتماعی رسانه های متحرک وغنی مشتمل به۲۲صفحه می باشد. برای خرید مقاله ارزیابی اثرات اجتماعی رسانه های متحرک وغنی اقدام نمایید.
سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

ما دراین جا طرح اولیه یک تحقیق برای بررسی وبرآوردکردن اثر اجتماعی رسانه های متحرک غنی ( ویدئو، فاصله های رسانه ای، مجازی، مخلوط، واقعیت افزایش یافته متحرک وغیره) رادنبال می کنیم.

این تحقیق دانشجویی ارزیابی اثرات اجتماعی رسانه های متحرک وغنی مشتمل بر۲۲صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

خلاصه: ۲

اهداف تحقیق: ۲

شرح هنر تحقیقات مناسب.. ۹

رسانه های متحرک: ۱۰

پیشرفت های تحقیق مورد نظر: ۱۵

ارزیابی ها /دخالت های تکنولوژی نوآورانه: ۱۸

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله ارزیابی اثرات اجتماعی رسانه های متحرک وغنی را در زیر می توانید ببینید.

اهداف تحقیق:

تکنولوژی های جدید اطلاعات وارتباطات یک بخش بزرگتر از زندگی اجتماعی ما را نسبت به گذشته تشکیل می دهند. بنابراین دلالت های اجتماعی رسانه های جدید نظیر فاصله های رسانه ای، محیط های مجازی، تکنولوژی های همه جا حاضر و سکوهای محاسبگر متحرک جدید نیازمند تحقیق است.

شرح هنر تحقیقات مناسب

رسانه غنی:

ارتباط با واسطه ویدئو (VMC) یا ویدئو کنفرانس یک سیستم ارتباطی که همزمان صوت و تصویر را منتقل می کند. (Falk 1973) از چشم اندازهای مختلف(شامل قوم شناسی) VMC مطالعه شده است بوسیله (heath 1991 دیگران).

رسانه های متحرک:

موبایل و ارتباطات کامپیوتری به عنوان سریعترین بخش در حال رشد IcTS در نظر گرفته می شوند.

پیشرفت های تحقیق مورد نظر:

در زمینه های خانگی: واضح است که رسانه های متحرک غنی یک نقش مبهم در زمینه های خانگی پیدا می کنند اما بیشتر مطالعات پیشین در این زمینه زمینه های نظری زیادی برای هدایت طراحی تکنولوژی یا برای فهم شکل دهی اجتماعی واثرات تکنولوژیهای تعاملی دارند (Herper2000b) هیچکدام از تحقیقات پیشین تطبیقی نبوده اند

ارزیابی ها /دخالت های تکنولوژی نوآورانه:

تحقیقات شکل دهی اجتماعی رسانه های غنی وتحرک نباید فقط یک تمرین منفعل باشد بلکه باید شامل چندین ارزیابی ها مقیاس های کوچک تکنولوژی مختلف باشد شرکت در موازی با مطالعه اثر اجتماعی و ارزیابی این رسانه شود.

.

سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

ارسال یک پاسخ