اثرات تنش شوری بر جنبه های مورفولوژیکی و عملکرد دو رقم کلزا

0
اثرات تنش شوري بر جنبه هاي مورفولوژيكي و عملكرد دو رقم كلزاReviewed by پرشین مقاله on Aug 30Rating: 4.0اثرات تنش شوري بر جنبه هاي مورفولوژيكي و عملكرد دو رقم كلزا اثرات تنش شوري بر جنبه هاي مورفولوژيكي و عملكرد دو رقم كلزامشتمل به34صفحه می باشد. برای خرید مقاله اثرات تنش شوري بر جنبه هاي مورفولوژيكي و عملكرد دو رقم كلزااقدام نمایید.اثرات تنش شوري بر جنبه هاي مورفولوژيكي و عملكرد دو رقم كلزا
سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

کلزا (Brassica napus) گیاهی است دانه روغنی از خانواده چلیپائیان (Cruciferae) با نام تجاری .Canola مقدار کم اسیدهای چرب اشباع در بذر این گیاه باعث شده که بعنوان یک منبع مهم روغن خوراکی در میان دانه های روغنی مورد استفاده قرار گیرد.

این تحقیق دانشجویی اثرات تنش شوری بر جنبه های مورفولوژیکی و عملکرد دو رقم کلزامشتمل بر۳۴صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.


فهرست مطالب

چکیده۲

مقدمه. ۴

روش بررسی۶

نتایج و بحث…. ۸

سپاسگزاری

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله اثرات تنش شوری بر جنبه های مورفولوژیکی و عملکرد دو رقم کلزارا در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

در طول تاریخ، تنش های محیطی حاصل از غلظتهای بالای نمک در خاک، یکی از جدی ترین عوامل محدود کننده تولید محصولات کشاورزی به ویژه در گیاهان حساس به شوری بوده است. در حال حاضر شوری خاک بر تولیدات کشاورزی در بخش بزرگی از نواحی کم باران دنیا اثر می‌گذارد.

نتایج و بحث

اثرات تنش شوری بر جنبه های مورفولوژیکی و عملکرد دو رقم کلزا

آزمایشهای مربوط به شروع رویش، سرعت جوانه زنی، تعداد و درصد دانه های گیاهان رویش یافته بیانگر این است که دانه های شاهد پس از جذب رطوبت متورم شده و جوانه زنی آنها در دمای اتاق ۰۰C25 از حدود ۸ ساعت پس از کاشت آغاز و بهینه سرعت جوانه زنی ۲۲ ساعت پس از کاشت دانه ها است. از این نظر بین دو رقم  symbol،و  okapi تفاوت زیادی وجود نداشت.

.

سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

ارسال یک پاسخ