آمار دروس دبستان امت

آمار دروس دبستان امتReviewed by پرشین مقاله on Sep 26Rating: ۵.۰آمار دروس دبستان امتآمار دروس دبستان امت مشتمل به۳۵صفحه می باشد. برای خرید مقاله آمار دروس دبستان امت اقدام نمایید. آمار دروس دبستان امت
سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

در ابتدا ما برای جمع آوری اطلاعات این پروژه پرسش نامه ای طرح کردیم و با توجه به سوالات پرسش نامه از دبستاندخترانه ی امت نمرات مورد نظر را جمع آوری نموده و در اختیار اعضای گروه گذاشته و به سوالات مورد نظر پاسخ دادیم و به یاری

مطلب آمار دروس دبستان امت مشتمل۳۵صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

 

فهرست مطالب

پرسشنامه: ۲

مقدمه. ۳

چکیده ای از اطلاعات پروژه. ۴

جواب سوال ۱.. ۵

جواب سوال ۲.. ۱۰

جواب سوال ۳.. ۱۵

جواب سوال ۴.. ۱۹

جواب سوال ۵.. ۲۴

جواب سوال ۶.. ۲۹

نتیجه گیری.. ۳۴

منابع.. ۳۵

خلاصه ای کوتاه از مقاله آمار دروس دبستان امت را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

در ابتدا ما برای جمع آوری اطلاعات این پروژه پرسش نامه ای طرح کردیم و با توجه به سوالات پرسش نامه از دبستاندخترانه ی امت نمرات مورد نظر را جمع آوری نموده و در اختیار اعضای گروه گذاشته و به سوالات مورد نظر پاسخ دادیم و به یاری

چکیده ای از اطلاعات پروژه

اطلاعات این پروژه در دسته اطلاعات کمی است جامعه در این پروژه نمرات دانش آموزان مدرسه ی امت می باشد و نمونه نیز به دلیل اینکه جمع آوری اطلاعات ما از راه سرشماری است تمامی دانش آموزان این چند نفر هستند و موضوع مورد
مطالعه ی این پروژه آمار دروس دبستان دخترانه ی امت می باشد

نتیجه گیری

پس از یک ماه سعی و تلاش اعضای گروه سرانجام تحقیقات ما به پایان رسید طبق اطلاعات گردآوری شده در این مجموعه شواهد نشان می دهد که بیشتر دانش آموزان نمرات بالایی داشته و از نظر معدل گیری کلاس ها همگی بالای نمره ۱۴ بوده است

منابع

۱-کار تاج، جی، آموزش مهارتهای اجتماعی، مترجم مظفری نژاد، حسین، انتشارات آستانه قدس، چاپ اول، سال ۱۳۶۹

۲- ضمیری، محمدعلی، تاریخ آموزش و پرورش در ایران و اسلام، انتشارات رهگشا، سال ۱۳۷۱

 

 

سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

ارسال یک پاسخ