برگه اصلی

پستهای اخیر

پستهای اخیر

حقوق اسلامی – فقه ومبانی حقوق اسلامی – پرشین مقاله

فقه ومبانی حقوق اسلامی حقوق اسلامی یکی از قواعد مشهور نزد فقها، قاعده ای است که در دادرسی به کار می رود و آن را با عبارت  ((البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر)) بیان می کنند. مهم ترین مدرکی که فقها برای این قاعده بیان کرده اند، روایات شرعی و اجماع فقهاست. روایت هایی که از سوی راویان شیعه و سنی بیان شده است و منسوب به پیامبر (ص) می باشد و مضمون…
ادامه مطلب ...

مجازات ها – بررسی اصل شخصی بودن مجازاتها – پرشین مقاله

بررسی اصل شخصی بودن مجازاتها مجازات ها در قوانین جزایی ایران و جهان ، در حالت کلی اصولی حاکم است کهب ییاری از آنها کاربردی و مثمر ثمر می باشد ماننداصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها که در قوانین حقوقی اکثر کشورهای جهان موجود است .اصل شخصی بودن مجازات ها نیز بیان می دارد که مجازات فقط باید بر فرد مجرم اعمال گردد و نه بر نزدیکان و اعضای خانواده او و…
ادامه مطلب ...

مقالات رشته زمین شناسی

نظرات بسته شده است.