برگه اصلی

پستهای اخیر

پستهای اخیر

انگیزش کاری – جامعه شناختی انگیزش کاری کارکنان شرکت فجر توسعه – پرشین مقاله

انگیزش کاری انگیزش کاری مفهوم انگیزش از زمانهای خیلی دیر عنایت فلاسفه ، اندیشمندان و مربیان بزرگ را به خود جلب کرده است.بیشتر نگرش ها به موضوع انگیزش بعد فلسفی داشته و الگوهای مشخص و فراگیری که مشکلات علمی مسئولان سازمانها را حل کند مطرح نشده است.از این رو مفهوم انگیزش و شناخت عواملی که موجب انگیزش انسان می گردند چکیده : با عنایت به اینکه هر…
ادامه مطلب ...

بزهکاری نوجوانان – ارتباط عوامل اقتصادی، اجتماعی و فیزیولوژیکی با بزهکاری نوجوانان پسر – پرشین مقاله

بزهکاری نوجوانان بزهکاری نوجوانان سازه اصلی تحقیق بزه گرایی نوجوانان می باشد بزه گرایی پدیده ای اجتماعی جهانی است که معمولاً برای جرایم نوجوانان زیر ۱۸ سال به کار برده می شود. اصولاً بزهکاری عبارت است از جرایم کم اهمیت. دراینجا از نظریه کنترل اجتماعی دورکیم استفاده می کنیم دورکیم بزهکاری را غیرقانونی و بی‌هنجاری می داند. همچنین هیرشی بزهکاری را…
ادامه مطلب ...

مقالات رشته زمین شناسی

نظرات بسته شده است.