برگه اصلی

گزارش تخصصی

پستهای اخیر

پستهای اخیر

بررسی تاثیر اشتغال زنان بر کارکردهای خانواده

اشتغال زنان،زن نیمی از پیکره اجتماع است و به تعبیر رابیند رانات تاثور متفکر بزرگ هندی: بهترین دوست مرد. هیچ متفکر واقع بین و حق شناسی نمی تواند این حقیقت مسلم را مورد انکار قرار دهد که اگر نقش زنان در پیشرفت و تعالی جامعه ای از مردان آن جامعه بیشتر نباشد، کمتر هم نیست.اشتغال زنان اشتغال زنان،مطلب بررسی تاثیر اشتغال زنان بر کارکردهای خانواده…
ادامه مطلب ...

شیوع آکنه ، ارتباط آن با سلامت روان وسایر عوامل در دانش آموزان ۱۹-۱۴ سال شمال غرب تهران

شیوع آکنه ، ارتباط آن با سلامت روان وسایر عوامل در دانش آموزان هدف اصلی این تحقیق مطالعه شیوع آکنه ، درک از وجود آن و ارتباط آن با سلامت روان و سایر فاکتورهای  مرتبط در دانش آموزان ۱۹-۱۴ ساله شمال غرب تهران در بهمن ماه ۱۳۸۶ است. مطلب  شیوع آکنه ، ارتباط آن با سلامت روان وسایر عوامل در دانش آموزان ۱۹-۱۴ سال شمال غرب تهران مشتمل۹۴صفحه است، برای…
ادامه مطلب ...

مقالات رشته زمین شناسی

نظرات بسته شده است.